Vision

”FSF skall för små kommuner vara det självklara valet på försäkringsmarknaden”

Affärsidé

FSF AB skall erbjuda trygga, välanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar för små kommuner

Målgrupp

Kommuner samt dess hel och delägda kommunala bolag med 20 000 invånare och färre.

Ägarmedverkan, ägarinflytande

FSF:s delägare har en direkt insyn och kontroll över hela kedjan av försäkringsleverantörer och -kostnader. Genom ständig dialog med bolaget och nära samverkan mellan delägarna underlättas erfarenhets- och kunskapsutbytet innefattande försäkringsvillkor, riskhantering, förebyggande arbete mm.

Som försäkringstagare i FSF AB kan delägarna också gemensamt hantera allt högre självrisker. Härigenom kan kommunerna uppnå högre kvalitet i sin kärnverksamhet med lägre risker, högre kostnadseffektivtet och långsiktigt mer stabila premienivåer.

Om bolaget

Bolaget har idag 24 delägare i form av småkommuner från Ydre kommun i söder till Jokkmokks kommun i norr. (Se anslutna kommuner här.)

Aktiekapitalet för bolaget uppgår till 48 miljoner kronor.

Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag, FSF AB, skall erbjuda sina ägare välanpassade sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget kan också försäkra hel- och delägda kommunala bolag. Styrelsen har rätt att ta med fler ägare bland kommuner på 20 000 invånare eller färre.

FSF AB lämnar offert enligt de upphandlande kommunernas offertförfrågan. Försäkring tecknas dock endast för småkommuner som är delägare.

Bolaget bildades för att stimulera konkurrensen på försäkringsmarknaden och söka bättre anpassa försäkringsprodukten, till de mindre kommunernas ändamål. De mindre kommunerna har hittills varit framgångsrika när det gäller skadeutveckling. Bolaget syfte är att ytterligare förstärka delägarnas arbete med det skadeförebyggande arbetet. De säkerhetsansvariga i respektive delägarkommun har en viktig roll i det gemensamt ägda försäkringsbolaget.

Genom ett välplanerat skadeförebyggande arbete skall skadekostnaderna hållas på en låg nivå. Detta leder i sin tur till lägre återförsäkringskostnader. Överskottet från verksamheten skall återinvesteras i skadeförebyggande arbete samt bidra till en över tiden jämn premienivå för delägarna.

Målsättningen är att driva bolaget effektivt avseende kvalité och kostnader. Försäkrings-administration, försäkringsservice och skadereglering köps därför externt.

Organisation

Nedan visas en graf för vår organisation:

(Klicka på bilden för en förstoring)

Frågor? Hör gärna av dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande