Avveckling av FSF AB

Fr o m 2018 befinner sig Förenade Småkommuners Försäkrings AB i en avvecklingsfas. Vid årsstämman i juni 2017 beslutade delägarna att avveckla bolaget och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen. Vidare rekommenderade årsstämman respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Det innebär att från och med årsskiftet bedriver inte FSF AB någon annan verksamhet än att avveckla gamla skador. Detta beräknas pågå till åtminstone en stor del in på år 2019. Bolaget tar inte några nya försäkringar utan hänvisar presumtiva delägare/kunder till Kommunassurans Syd AB, hemsida www.ksfab.se