Ökad brandrisk

Försäkringstagare i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF).
Med bakgrund av den uppkomna situationen med ett ökat antal nyanlända till Sverige och den därtill konstaterade ökade riskbilden för anlagd brand meddelar FSF följande.
FSF bedömer riskbilden som starkt förhöjd utan förebyggande insatser från kommunen/försäkringstagaren. I de fall kommunen tillhandahåller byggnad för flyktingmottagning måste den bevakas eller ronderas. Detta är särskilt viktigt i perioden innan den är bebodd.
Om inte bevakning eller rondering sker av sådan byggnad kan FSF komma att avslå eller minska försäkringsersättningen under brandmomentet.
Detta gäller tills vidare.