Förberedelse av kallelse till bolagstämma 2015

Bolagstämma för delägare i FSF AB hålls 2015-05-06 i närheten av Stockholm/Arlanda.

Definitiv tid och plats kommer att meddelas i samband med kallelsen.