Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag, FSF AB kan erbjuda våra delägare samt deras bolag ett väl anpassat utbud av försäkringsskydd inom kommunförsäkringsområdet. Tills vidare tecknar dock inte bolaget motorförsäkring, gruppolycksfall eller tjänstereseförsäkring.

Kontaktperson:
Karl-Ove Andersson
  070-954 83 87

Hanna Andrén
08-412 42 53
info@fsfab.se

Mer information finns på sidan ”Kontakta oss”.