Inlägg av Hanna Andrén

Årsstämma 2018

Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag, FSF AB, kommer i år att samordna vår stämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det ger er delägarkommuner som även har blivit delägare i KSFAB att under samma dag delta i stämmorna för både ert nya captivebolag och det gamla som är under avveckling. Årsstämman kommer därför att hållas torsdagen den 17 […]

Avveckling av FSF AB

Fr o m 2018 befinner sig Förenade Småkommuners Försäkrings AB i en avvecklingsfas. Vid årsstämman i juni 2017 beslutade delägarna att avveckla bolaget och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen. Vidare rekommenderade årsstämman respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det innebär att från och med årsskiftet […]

Extra bolagsstämma 2016

Kallelse till FSF AB:s extra stämma onsdagen den 5 oktober 2016 kl 10.00   Plats:      Clarion Hotel Arlanda Airport Anmälan:   Senast 2016-09-26  Till e-post hanna.andren@marsh.com Vid anmälan ange deltagarnas namn samt vem som är ombud för kommunen. Ange eventuella kostrestriktioner avseende lunchen.   Hålltider: 10:00          Samling med kaffe/smörgås 10:30          Presentation av utredningen med förslag […]

Bolagsstämma 2016 – Program

FSF AB:s bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl 10.00 Plats:      Ombergs Golf Resort, Stora Lund, Ödeshög Hålltider: 10:00          Samling med kaffe/smörgås 10:30          Bolagets 8 verksamhetsår, nuläget och framtiden – Information om bolagets kapitalbehov -Skadeförebyggande arbete 12:30          Lunch 13:30          Bolagsstämma enligt bifogad dagordning 13:45          Ev fortsättning från förmiddagen 14:30          Kaffe och avslutning Dagordning för […]