Inlägg av Daniel Wiberg

Ny hemsida

Nu har vi gjort en stor uppdatering på vår hemsida, detta för att det ska bli lättare för er att hitta och få den hjälp ni behöver. Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om detta.

Ökad brandrisk

Försäkringstagare i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF). Med bakgrund av den uppkomna situationen med ett ökat antal nyanlända till Sverige och den därtill konstaterade ökade riskbilden för anlagd brand meddelar FSF följande. FSF bedömer riskbilden som starkt förhöjd utan förebyggande insatser från kommunen/försäkringstagaren. I de fall kommunen tillhandahåller byggnad för flyktingmottagning måste den bevakas eller […]

Bolagsstämma 2015

Bolagsstämma hölls den 5 maj 2015 på Steningeviks konferens i Sigtuna. VD Catarina Willman slutar sin anställning den 31 maj 2015. Vi tackar för insatser i bolaget under de tre senaste åren och önskar lycka till. Från den 1 juni 2015 är Bertil Lindström ny VD. Bertil var tidigare styrelsens ordförande i FSF AB och […]