Fyll i nedan formulär och kontrollera stegen till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Vilken kommun gäller skadan (obligatorisk)

Skadeanmälan gällande (obligatorisk)

Händelseförlopp (obligatorisk)

Övriga upplysningar

 1. Vid skada, tag de akuta åtgärder som bedöms nödvändiga
 2. Kontakta alltid FSF AB för skadeanmälan och vidare handläggning
  Skriv in skadeförloppet i forumläret och klicka på ”Anmäl skada”.
  Om ni vill kontakta oss på annat sätt, se sidan ”Kontakta oss”.
 3. Vid oanträffbarhet eller efter kontorstid
  När ni vidtagit de viktigaste åtgärder anmäler ni skadan enligt punkt 2.
  Behöver ni annan hjälp?
  SOS Alarm
  031-703 17 27
  Cunningham& Lindsey, Sweden, kontrakterat skaderregleringsföretag:
  Joacim Kruse
  070-675 80 90
  Hans-Göran Åhs
  070-675 80 45
 4. Vid övriga försäkringshändelser
  Använd sidan ”Kontakta oss”.
 5. Vid bolagsfrågor
  VD, Bertil Lindström
  0706-45 71 66