Årsstämma 2018

Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag, FSF AB, kommer i år att samordna vår stämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det ger er delägarkommuner som även har blivit delägare i KSFAB att under samma dag delta i stämmorna för både ert nya captivebolag och det gamla som är under avveckling.

Årsstämman kommer därför att hållas torsdagen den 17 maj 2018, för vår del efter lunch. Vi kommer att hålla till i Malmö, Börshuset (mittemot centralstationen).

Kallelse med sedvanliga handlingar kommer i enlighet med stadgarna att skickas ut mellan 4 och 2 veckor innan stämman, men boka datumet redan nu.

Varmt välkomna!

 

Uwe Weigel                                                                 Bertil Lindström

Ordförande                                                                  VD

 

 

Avveckling av FSF AB

Fr o m 2018 befinner sig Förenade Småkommuners Försäkrings AB i en avvecklingsfas. Vid årsstämman i juni 2017 beslutade delägarna att avveckla bolaget och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen. Vidare rekommenderade årsstämman respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Det innebär att från och med årsskiftet bedriver inte FSF AB någon annan verksamhet än att avveckla gamla skador. Detta beräknas pågå till åtminstone en stor del in på år 2019. Bolaget tar inte några nya försäkringar utan hänvisar presumtiva delägare/kunder till Kommunassurans Syd AB, hemsida www.ksfab.se