Ökad brandrisk

Försäkringstagare i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF).
Med bakgrund av den uppkomna situationen med ett ökat antal nyanlända till Sverige och den därtill konstaterade ökade riskbilden för anlagd brand meddelar FSF följande.
FSF bedömer riskbilden som starkt förhöjd utan förebyggande insatser från kommunen/försäkringstagaren. I de fall kommunen tillhandahåller byggnad för flyktingmottagning måste den bevakas eller ronderas. Detta är särskilt viktigt i perioden innan den är bebodd.
Om inte bevakning eller rondering sker av sådan byggnad kan FSF komma att avslå eller minska försäkringsersättningen under brandmomentet.
Detta gäller tills vidare.

Bolagsstämma 2015

Bolagsstämma hölls den 5 maj 2015 på Steningeviks konferens i Sigtuna.

VD Catarina Willman slutar sin anställning den 31 maj 2015. Vi tackar för insatser i bolaget under de tre senaste åren och önskar lycka till.

Från den 1 juni 2015 är Bertil Lindström ny VD. Bertil var tidigare styrelsens ordförande i FSF AB och ekonomichef och kommunchef i Valdemarsviks kommun.

Ny styrelse valdes enligt följande:

  • Uwe Weigel, Vansbro, ordförande
  • Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby, vice ordförande
  • Henrik Hendeby, Ödeshög, ledamot
  • Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
  • Pia Jakobsson Hansson, Essunga, ledamot
  • Pernilla Danielsson, Skinnskatteberg, ledamot
  • Karl-Ove Andersson, ledamot och sakkunning

Tidigare ordförande Bertil Lindström, Valdemarsvik och ledamot Håkan Englund, Ovanåker tackades för sin tid i styrelsen.

Förberedelse av kallelse till bolagstämma 2015

Bolagstämma för delägare i FSF AB hålls 2015-05-06 i närheten av Stockholm/Arlanda.

Definitiv tid och plats kommer att meddelas i samband med kallelsen.